Strong

3427

(101 - 120) z 227

znaleziono łącznie 244 razy w 229 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 240 razy w 227 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady