Strong

3440

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 82 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady