Strong

3441

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 151 razy w 146 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 99 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady