Strong

3448

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 234 razy w 215 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 228 razy w 209 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady