Strong

3450

(1 - 20) z 472

znaleziono łącznie 597 razy w 479 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 587 razy w 472 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 0 wersecie, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady