Strong

3461

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 33 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady