Strong

3466

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 37 razy w 36 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 9 razy w 8 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady