Strong

3483

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 38 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady