Strong

3485

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 114 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 46 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 65 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady