Strong

3498

(1 - 20) z 123

znaleziono łącznie 182 razy w 171 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 132 razy w 123 wersetach, w Septuagincie 48 razy w 46 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady