Strong

3501

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 108 razy w 100 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 84 razy w 80 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady