Strong

3516

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 44 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 14 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 30 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady