Strong

3522

(1 - 16) z 16

znaleziono łącznie 47 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 16 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 19 wersetach, w innych pismach 4 razy w 3 wersetach.

Przekłady