Strong

3528

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 31 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady