Strong

353

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 82 razy w 81 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 68 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady