Strong

3538

(1 - 13) z 13

znaleziono łącznie 41 razy w 35 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 13 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady