Strong

3551

(1 - 20) z 158

znaleziono łącznie 440 razy w 390 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 197 razy w 158 wersetach, w Septuagincie 243 razy w 232 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady