Strong

3558

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 93 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 86 razy w 73 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady