Strong

3563

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 36 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady