Strong

3565

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 45 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 37 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady