Strong

3570

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 34 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady