Strong

3592

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 575 razy w 536 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 563 razy w 524 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady