Strong

3594

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 50 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 40 wersetach, w innych pismach 5 razy w 5 wersetach.

Przekłady