Strong

3599

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 59 razy w 52 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 47 razy w 41 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady