Strong

3611

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 110 razy w 109 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9 razy w 9 wersetach, w Septuagincie 101 razy w 100 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady