Strong

3614

(1 - 20) z 85

znaleziono łącznie 316 razy w 275 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 95 razy w 85 wersetach, w Septuagincie 221 razy w 190 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady