Strong

3618

(1 - 20) z 38

znaleziono łącznie 393 razy w 368 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 38 wersetach, w Septuagincie 354 razy w 330 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady