Strong

3619

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 5 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady