Strong

3623

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 22 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 12 razy w 12 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady