Strong

3634

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 23 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady