Strong

3666

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 45 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 30 razy w 29 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady