Strong

367

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady