Strong

3670

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 26 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady