Strong

3671

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 12 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 6 razy w 5 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady