Strong

3686

(1 - 20) z 214

znaleziono łącznie 1107 razy w 1000 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 229 razy w 214 wersetach, w Septuagincie 870 razy w 778 wersetach, w innych pismach 8 razy w 8 wersetach.

Przekłady