Strong

3687

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 25 razy w 24 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady