Strong

3688

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 113 razy w 104 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 107 razy w 98 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady