Strong

3699

(1 - 20) z 77

znaleziono łącznie 90 razy w 85 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 82 razy w 77 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady