Strong

3710

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 67 razy w 65 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 57 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady