Strong

3724

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 27 razy w 26 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 18 razy w 17 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady