Strong

3727

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 50 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 38 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady