Strong

3735

(1 - 20) z 65

znaleziono łącznie 629 razy w 561 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 65 razy w 65 wersetach, w Septuagincie 563 razy w 495 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady