Strong

3739

(1 - 20) z 1230

znaleziono łącznie 6858 razy w 5684 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1421 razy w 1230 wersetach, w Septuagincie 5415 razy w 4437 wersetach, w innych pismach 22 razy w 17 wersetach.

Przekłady