Strong

3741

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 50 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 42 razy w 42 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady