Strong

3751

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 67 razy w 64 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 58 razy w 55 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady