Strong

3754

(1 - 20) z 1188

znaleziono łącznie 4513 razy w 4062 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1291 razy w 1188 wersetach, w Septuagincie 3216 razy w 2868 wersetach, w innych pismach 6 razy w 6 wersetach.

Przekłady