Strong

3756

(1 - 20) z 1415

znaleziono łącznie 1721 razy w 1449 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1646 razy w 1415 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 0 wersecie, w innych pismach 58 razy w 34 wersetach.

Przekłady