Strong

3759

(1 - 20) z 36

znaleziono łącznie 107 razy w 92 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 47 razy w 36 wersetach, w Septuagincie 59 razy w 55 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady