Strong

3761

(1 - 20) z 125

znaleziono łącznie 571 razy w 480 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 137 razy w 125 wersetach, w Septuagincie 423 razy w 347 wersetach, w innych pismach 11 razy w 8 wersetach.

Przekłady