Strong

3765

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 134 razy w 125 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 95 razy w 90 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady